Privacyverklaring Eelco Baak Life Coaching

Hier vind je de privacyverklaring van Eelco Baak Life Coaching. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens die verzameld worden door Eelco Baak Life Coaching wordt omgegaan.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Eelco Baak, Eelco Baak Life Coaching

 

2. Eelco Baak Life Coaching

Eelco Baak Life Coaching is een bedrijf dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van mensen in hun privésituatie en in het bedrijfsleven. Denk hierbij aan het geven van een-op-een coaching, workshops, trainingen, lezingen en het afnemen van assessments.

Er zijn situaties waar jouw gegevens door Eelco Baak Life Coaching verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Eelco Baak Life Coaching, neem dan gerust contact op!

| 06 83 08 20 59
Asterstraat 156 | 2565 TZ | Den Haag
BTW-nummer: NL144724133B01 | KvK-nummer: 71868542

Eelco Baak Life Coaching is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Eelco Baak.

 

3. Doel gegevensverzameling

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Eelco Baak Life Coaching. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Coaching

Om je beter van dienst te zijn, wil ik weten in wat voor levenssituatie jij je bevindt. Ik wil onder andere weten hoe en waar je bent opgegroeid, of je familie en vrienden hebt, en wat voor werk je doet. Daarom vraag ik voor de start van het coachingtraject en ook tijdens het coachingtraject gegevens over je werk- en privéleven. Deze vraag ik via het Welkomstpakket (Welcome Package), een intakeformulier, of Google Forms. Ook kan ik je mondeling of per email vragen stellen over je persoonlijke situatie.

2. Noodgevallen

Ik ben aangesloten bij the International Coaching Federation (ICF). Ik houd mij daarom aan de ethische code van het ICF. Die schrijft onder andere voor dat ik het moet melden bij de autoriteiten indien jij jezelf of anderen fysiek pijn gaat doen. Hiervoor vraag ik jouw contactgegevens bij de intake.

3. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Eelco Baak Life Coaching via de website of per email. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraagomschrijving.

4. Het versturen van nieuwsbrieven

Eelco Baak Life Coaching verstuurt nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Eelco Baak Life Coaching. Daarnaast kun je ook mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

4. Ontvangers

De gegevens die Eelco Baak Life Coaching ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Siteground

De e-mails en de website van Eelco Baak Life Coaching worden gehost bij SiteGround. Als jij contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende e-mails of formulieren opgeslagen op de servers van SiteGround.

2. Dropbox

De back-up van de e-mails en de bestanden op mijn laptop worden op de servers van Dropbox opgeslagen. Indien jij je visitekaartje aan mij geeft, zal ik deze digitaal opslaan op mijn laptop. De gegevens sla ik op in Excel om het voor mij overzichtelijker te maken. Deze bestanden worden ook opgeslagen op de servers van Dropbox.

3. e-boekhouden.nl

Mijn verzonden facturen aan klanten en ontvangen facturen staan met n.a.w.-gegevens, omschrijving product/dienst, en bedragen opgeslagen op de servers van het online boekhoudprogramma e-boekhouden.nl.

 

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eelco Baak Life Coaching, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Denk bij het laatste aan de verplichting door de Belastingdienst om het contract (overeenkomst), de agenda, en de facturen voor zeven (7) jaar te bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar .

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Eelco Baak Life Coaching via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 5 jaar terug bewaard.

 

6. Beveiliging

Bij het uitwisselen van visitekaartjes sla ik deze gegevens lokaal op mijn laptop op. De laptop is een MacBook die Encrypted is en beveiligd met een wachtwoord. De back-up is opgeslagen op Dropbox en ook beveiligd met wachtwoord.

De persoonsgegevens die door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Eelco Baak Life Coaching privé is. Je herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje voor de url.

 

7. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Eelco Baak Life Coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Eelco Baak Life Coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Eelco Baak Life Coaching. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan de nieuwsbriefmail.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Eelco Baak Life Coaching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op overdracht

Stap je over naar een andere partij? Dan heb jij recht op de overdracht van de gegevens die bij Eelco Baak Life Coaching opgeslagen liggen. Hierbij dient Eelco Baak Life Coaching al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Eelco Baak Life Coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Eelco Baak Life Coaching jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

8. Plichten

Eelco Baak Life Coaching verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en producten van Eelco Baak Life Coaching via jouw e-mailadres. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Maar denk ook aan het professionele belang van het kennis hebben van jouw achtergrondinformatie.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten en/of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te versturen. Je leeftijd is van belang om te weten in welke levensfase je verkeerd. Je beroep is van belang om een beeld te krijgen van het werk wat je doet en in wat voor bedrijf je werkzaam bent. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Eelco Baak Life Coaching de betreffende diensten niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Eelco Baak Life Coaching met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden va neen dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Eelco Baak Life Coaching behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eelco Baak Life Coaching dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eelco Baak Life Coaching te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


Asterstraat 156 | 2565 TZ | Den Haag
KvK-nummer. 71868542