Leidinggeven is eenvoudig. Lastig, maar wel eenvoudig. Daarmee bedoel ik dat de basisprincipes van succesvol leidinggeven niet complex zijn. Vandaag sprak ik met een succesvolle vrouw die leidinggeeft aan 12 slimme mensen in de energietransitie.

Een van haar eerste leidinggevende functies was manager van een stel slimme IT’ers. Ze wist weinig van IT en dat maakte haar onzeker. Al gauw ontdekte ze dat haar kennis lag bij de klantzijde, en dat van het team bij de IT. Zij begreep de klant, en de IT’ers legden haar het vak uit. Dus, zegt ze, je moet zeker iets toevoegen aan het team, maar je hoeft niet in detail kennis te hebben van hetgeen team sterk in is. Wat nog belangrijker was: kijk per persoon wat ze nodig hebben. Er is geen one-size-fits-all. Ze ziet het zoals Jaap van Zweden een orkest ziet: het beste in het orkest eruit halen in plaats van het orkest naar jouw hand zetten.

Sfeer

Wat verder ook belangrijk is als leidinggevende, is dat de groep lekker in zijn vel zit. “Maar hoe doe je dat?”, vroeg ik. Ze antwoordde: “Een sfeer van openheid creëren door zelf benaderbaar te zijn. En tevens toegeven als je een fout hebt gemaakt. Fouten maken mag. Hier worden mensen niet laks van. Ze weten heus wel hoeveel fouten ze mogen maken. En na een x aantal keren fouten maken moet je wel het gesprek aan: Wat gebeurt hier?”

Ik merk dat ervaren leidinggevenden dit als open deur zien als vanzelfsprekend. Maar deze basics zijn zo belangrijk.

Gezamenlijk doel

Een andere open deur is het hebben van een gezamenlijk doel. Het gaat dan niet alleen om het hebben van een missie en visie van een bedrijf. Ook voor de afdeling moet je een stip op de horizon hebben. Een scherp toekomstbeeld. Daar blijft het echter niet bij. Stap 2 is dat zorgen dat je team die dingen blijven doen die daaraan bijdragen. Dat betekent dat je kritisch moet zijn in wat je wel en niet doet. Dat is soms wel lastig, omdat het zeer ambitieuze en passievolle mensen zijn (vooral in de Energietransitie).

Wat is een van de grootste uitdagingen van een leidinggevende?

“Je niet over verantwoordelijk voelen. Je moet zorgen dat het team zelf verantwoordelijkheden draagt. Laat het bij hen. Laat het ze zelf oplossen. Anders draag jij als leidinggevende al die last op jouw schouders.” Ze herinnert zich een quote:

“Als jij het voor de ander oplost, lost de ander op.”