Ken je dat? Je staat op een kruispunt in je leven of carrière en je komt er niet uit wat nou de beste keuze is.

De laatste maanden heb ik een aantal klanten gehad met een soortgelijk dilemma:

  • Klant 1: Kies ik mijn bedrijf A dat mijn inkomstenbron is, of ga ik mijn tijd steken in mijn tweede bedrijf, dat nog niet genoeg inkomsten genereert, maar wel mijn passie is?
  • Klant 2: Neem ik die goedbetaalde interim-klus aan of ga ik tijd maken om te werken aan de opstart van mijn project dat mijn passie is en waar waarschijnlijk wel een financiële toekomst in zit?
  • Klant 3: Ga ik mijn eigen zaak starten wat mijn passie is of ga ik in loondienst wat zekerheid biedt?
  • Klant 4: Ga ik die wereldreis nu maken, mij volledig storten op mijn eigen zaak, of als interimmer aan de slag?

Het lijkt erop dat deze klanten denken te moeten kiezen tussen hun passie enerzijds en de logische, zekere weg anderzijds.

Ik zal je twee ideeën geven om hiermee om te gaan.

1. En-En

Ten eerste, de en-en formulering. Een simpele methode om tot nieuwe inzichten te komen.

Vaak lijkt het in je hoofd op óf A óf B. Kies ik voor A, óf kies ik voor B? Bijvoorbeeld: “Ga ik zorgen dat bedrijf A voldoende inkomsten genereert, of ga ik meer tijd steken in bedrijf B?”

Als je simpelweg de vraag anders formuleert, zul je zien dat jouw brein anders geactiveerd wordt en met andere oplossingen komt:

Bijvoorbeeld: Ik wil zorgen dat bedrijf A voldoende inkomsten genereert, én ik wil meer tijd steken in bedrijf B.

Soms formuleert je brein het in eerste instantie als “Ik wil A, maar ik wil ook B.”
Bijvoorbeeld: “Ik wil project X opstarten wat veel tijd kost, maar ik moet ook voldoende inkomsten genereren.”
Herformuleer naar: “Ik wil project X opstarten, én ik wil voldoende inkomsten genereren.”

Ander voorbeeld: “Ik wil meer geld verdienen, maar ik wil ook meer tijd met de kinderen doorbrengen.”
Herformuleer naar: “Ik wil meer geld verdienen, én ik wil ook meer tijd met de kinderen doorbrengen.”

Je zult versteld zijn hoe je in oplossingen begint te denken waarbij je niet hoeft te kiezen tussen het een of het andere.

2. Observeer je patronen

Klant 2 gaf aan dat hij op een kruispunt stond. Hij kon een goedbetaalde interim-klus aannemen. Hij wil zijn gezin het beste bieden en deze financiën boden hem de ruimte om dat te doen en zijdelings ook nog aan leuke projectjes te werken. Maar, zei hij, als hij wilde dat project X echt van de grond komt, dan zou hij echt een half jaar moeten stoppen met werken. Die optie riep allemaal angsten op: Wat als ze me over een jaar niet meer kennen? Dan ben ik er helemaal uit de roulatie, en vinden ze me niet meer relevant. Hoe moet het met de financiën, want dit project X levert in het begin waarschijnlijk nog niks op.

Toen dacht ik aan iets wat Eckart Tolle eens zei wat vrij vertaald op deze situatie mijn antwoord zou zijn:

Ik kan je niet vertellen wat je moet doen, maar als je alert en waakzaam bent en jezelf in dat moment observeert, zul je weten wat je moet doen. Het enige waar je op moet letten is dat de juiste manier van handelen, het juiste pad, niet gesaboteerd wordt door patronen die in jouw hoofd zitten. Mentaal-emotionele patronen zoals de angst om te falen, angst voor verlies van (financiële) zekerheid, angst voor het onbekende, etc.

Het kan zijn dat je belemmerd wordt door deze patronen of door overtuigingen, maar als je voldoende ‘present’ bent, kun je die patronen herkennen en ze overstijgen.

Deze klant 2 kwam er namelijk niet uit om de juiste keuze te maken. Hij was heel hard aan het denken en analyseren, maar kwam zo in een mentale ‘loop’ waar hij niet uitkwam. Ik vertelde hem dat de juiste beslissing ook niet zou komen door nog harder na te denken, maar door momenten van ruimte, van niet-denken te creëren. “Hoe cultiveer je die momenten”, vroeg hij.

Gewoon, door niks te doen. Een paar keer per dag een paar minuten inplannen om niks te doen. In ieder geval niet te denken. Mediteren is een goede optie, maar wat voor mij goed werkt is bijvoorbeeld op de bank zitten, theedrinken en naar buiten staren. Het hoeven echt maar een paar minuten te zijn. In het begin zal het lastig zijn en het slechts enkele seconden lukken om niet te denken. Maar hoe meer je oefent, zullen de momenten van niet-denken langer worden.

Je kunt ook denken aan buiten wandelen, tuinieren, onder de douche staan. Dat zijn de momenten waar je vaak de zogenaamde ‘ingevingen’ krijgt. Het schijnt dat Albert Einstein, als hij vastliep in zijn werk, even viool ging spelen en zo weer nieuwe ideeën kreeg.

Wil je sparren over en-en mogelijkheden of wil je erachter komen wat jou tegenhoudt om een keuze te maken? Stel dan je keuze niet uit en neem nu contact op voor een afspraak.