Veel mensen proberen negatieve emoties te vermijden. Ze ‘mogen er niet zijn’. Ik heb klanten die heel slecht bij hun gevoel kunnen komen. Ze weten wat ze denken, maar wat ze voelen…?
Emoties kunnen echter heel nuttig zijn. Zowel de positieve en negatieve emoties.

Negatieve emoties kunnen je waarschuwen dat iets tegen jouw wensen, belangen, behoefte of waarden ingaat. Door emoties kun je je overtuigingen ontdekken en deze afstemmen op de werkelijkheid en met wie je in werkelijkheid bent.

Een metafoor:
Als je je hand op een heet tosti-ijzer legt, dan voel je pijn. Dat is het teken dat je je hand moet wegtrekken. Je hebt dat pijnsignaal maar een fractie van een seconde nodig om in actie te komen. Als het gevaar geweken is, heb je die pijn niet meer nodig.

Wanneer je uit je slof bent geschoten en flink tegen je kind(eren) hebt staan schreeuwen, kun je schuldgevoel ervaren. Dat schuldgevoel heb je slechts 1 seconde nodig, om te weten dat iets tegen jouw normen of waarden in is gegaan.

Het is een signaal dat aangeeft dat er iets mis is. Je kunt dan meteen als actie ondernemen dat je wat vroeger naar bed gaan zodat je uitgerust bent en je lontje niet zo kort is. Of je kunt een dag vrij nemen om bij te tanken. Of je kunt even met je kinderen gaan praten om het goed te maken. Whatever.

Wanneer dat schuldgevoel een dag of zelfs een week duurt, is dat overbodig en zelfs contra-productief. Je straft jezelf waardoor je je nog ellendiger gaat voelen en minder goed kan nadenken wat een wijze actie is.

Er is wel een belangrijk verschil met de metafoor van het tosti-ijzer. Bij het tosti-ijzer reageer je meteen. Het is reactief. Bij negatieve emoties doe je er goed aan om niet meteen te reageren. Vaak val je dan in je automatismen. Je patronen. Je overlevingsmechanismes. Dat zijn vaak niet de beste oplossingen.

Reflectie

Wij mensen hebben de mogelijkheid om eerst te reflecteren en dan een actie te nemen. In het Engels is dat onderscheid beter weer te geven. Steven Covey noemde dat in The Seven Habits “to respond vs react”. We are responsible: response-able. Able to respond versus react.

Als er iets gebeurt en je voelt negatieve emotie, dan heb je de mogelijkheid om te stoppen, na te denken, te reflecteren, tot 10 te tellen, en dan gepast te antwoorden op de situatie.

Hiermee onderbreek je jouw automatisme wat letterlijk ingesleten is in je brein als neurale paden.

Iedereen kent ze wel “even tot tien tellen”, of “even diep ademhalen”. Dit zorgt er namelijk voor dat oplossingen niet door je overlevingsbrein worden gevormd, maar door je ‘wijzere’ brein: o.a. de mediale prefrontale cortex.

Terug naar de praktijk:
Wanneer je volgende keer een negatieve emotie voelt: angst, stress, boosheid, spijt, schaamte, etc. STOP en haal minstens 5 keer diep adem.

Probeer dit niet 1 enkele keer, maar train dit. Je spieren groeien ook niet door 1 keer naar de sportschool te gaan. Het doorbreken van je automatismen duurt weken. Dus heb geduld. Je legt letterlijk nieuwe neurale paden aan. Je zult meer gaan handelen vanuit creativiteit, empathie, zingeving en belangstelling.

Neem nu contact op om jouw onzichtbare vijanden te ontdekken: jouw beperkende overtuigingen, je overlevingsmechanismes die jou weerhouden van groei. En leer je wijze brein te trainen en vanuit wijsheid, creativiteit en empathie te handelen.