Medewerkers, partners, kinderen. Ze doen dingen vaak niet zoals jij het ze vraagt.

Of zoals jij denkt dat hoort.

Dat leidt tot boosheid, frustratie, teleurstelling. Richting de ander, maar ook richting jezelf.

Het kan anders.

Uitdagingen aangaan vanuit een positieve mindset met positieve emoties. Hieronder geef ik twee voorbeelden die je waarschijnlijk wekelijks zelf meemaakt.

Vanmorgen sprak ik een bedrijfseigenaar. Hij had aan zijn monteur geappt hoe hij een klus bij een klant moest doen. Hij had hem het ook nog telefonisch uitgelegd, en hij had de tekening ook geappt hoe het allemaal eruit moest zien.

En toch deed de monteur het anders.

Boosheid, frustratie, teleurstelling: “Zo moeilijk is het toch niet? Ik heb het wel drie keer gezegd!” “Is die monteur nou zo dom? Of lukt het mij nou niet om duidelijk te communiceren?”

Een andere klant zag dit weekend zijn zoon diens broertje van de trampoline afduwen en ging daarbij ook nog lachen. Boosheid, frustratie, teleurstelling: “Zo ga je toch niet met elkaar om? Dit hoort niet. Is ie nou zo dom? Of lukt het mij nou niet om kinderen goed op te voeden?”

Als je met mij het zesweekse Mental fitness-programma hebt doorlopen, dan ga je steeds beter om met dit soort alledaagse uitdagingen. Je ontkent niet dat dingen onwenselijk zijn, maar je pakt ze aan vanuit een positieve mindset zoals rust, kalmte, nieuwsgierigheid en creativiteit.

 

Stap 1: Empathie

Wees mild voor de ander en jezelf. Bijvoorbeeld ”Mensen maken fouten, net als ik.”, “Mensen hebben het druk, net als ik.”, “Mensen proberen het elke dag iets beter te doen, net als ik.”, of “Mensen zien de wereld op hun eigen manier, en ik ook.”

 

Stap 2: Nieuwsgierigheid

Waarom handelen mensen zoals ze doen? Waarom maken ze bepaalde beslissingen? Wat drijft hen? Wat houdt hen bezig?

Bijvoorbeeld: hoe komt het dat de monteur het toch anders deed ondanks de 3 berichten? Wat gaat er om in zijn leven? Hoe doet hij zijn werkvoorbereiding? Wat speelt er bij hem thuis? Hoe druk heeft hij het? Wat vond hij van de opdracht? Vond hij dat het realistisch was? Vond hij dat hij zijn visie kon inbrengen?

En voor het kind dat zijn broertje van de trampoline duwde: wat ging eraan vooraf? Waarom handelde hij zo? Wat dacht hij te bereiken?

Door in gesprek te gaan met de medewerker, leert de bedrijfseigenaar misschien dat zijn monteur zoveel berichten krijgt op zijn telefoon, dat hij helemaal overweldigd is en dat ding zo min mogelijk bekijkt. Misschien heeft ie slechte ogen of weet hij niet hoe hij een pdf op zijn telefoon kan openen. Misschien ligt ie in een scheiding en heeft ie zijn hoofd er niet bij.

 

Stap 3: Innovatie

Het kan anders.

Dat beseffen veel mensen niet. Daarom doen mensen 100x hetzelfde en verwachten ze een andere uitkomst. De bedrijfseigenaar stuurt 3x een bericht uit en hij denkt, ik moet volgende keer nog meer berichten sturen, dan doet ie het goed.

Dat werkte dus niet.

Ga samen in gesprek op zoek naar verbetering. Hoe kan het anders? Wellicht met het voorbeeld met de monteur, helpt het om een keer te videobellen voor of tijdens de klus. Wellicht helpt het om de monteur (een paar keer) mee te nemen naar een klantgesprek zodat hij het belang inziet van klanttevredenheid. Of dat hij dat kan aangeven dat het ook anders kan, een oplossing die de klant nog beter vindt en die hij makkelijker uit te voeren vindt. Misschien heeft de monteur een weekje vrij nodig. Of heeft de monteur een opleiding nodig. Of wil hij wel een keer meelopen met een andere monteur. Er zijn legio oplossingen te verzinnen vanuit rust. Dan komt creativiteit naar boven.

(Even voor de goede orde: als je een aantal dingen hebt geprobeerd en het lukt niet dan kunt je nog steeds twee dingen doen wat ook leiderschap is: Accepteren of Afscheid. Accepteren betekent dat je de fouten accepteert en er niet meer over klaagt. De kosten en risico’s zijn ingecalculeerd. Afscheid betekent dat je een afspraak maakt dat je afscheid neemt van elkaar als er binnen een bepaalde termijn geen verbetering komt.)

In het voorbeeld met de trampoline kan de vader vanuit rust de consequentie van zijn actie uitleggen. Er zelfs vanuit rust een consequentie of straf aan verbinden zodat het kind leert. Maar vervolgens ook vanuit innovatie het kind leren om op een andere manier om te gaan met boosheid.

 

Conclusie

Het leven zit vol uitdagingen en dat zal tot je dood zo blijven. Uitdagingen aangaan met negatieve emoties zoals boosheid, frustratie en teleurstelling kost veel energie en leidt niet tot de beste oplossingen. Er is een andere manier om met uitdagingen om te gaan vanuit empathie, nieuwsgierigheid en creativiteit.

Wil jij ook meer innerlijke rust én betere resultaten in jouw communicatie met anderen? Neem contact op voor het 6-weekse programma waarin je de basis leert van Mental Fitness.